Middagdienst

Middagdienst

Deze dienst wordt live uitgezonden. Klik hier om de uitzending te bekijken. Bekijkt u deze kerkdienst op een later tijdstip, dan kunt u hier terecht.


Liturgie:
Inleidende psalm
Votum en groet
Beginpsalm: Ps. 98 : 1
Wet/Geloofsbelijdenis: Ps. 25 : 8
Heilige Doop formulier: Ps. 105 : 5
bediening: Ps. 134 : 3
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Luk. 1 : 46-56
Psalm voor de preek: Lofz. v. M. : 1 + 2
Preek: Luk. 1 : 49-50
Psalm na de preek: Lofz. v. M. : 3 + 4
Dankgebed en voorbeden
Slotpsalm: Ps. 25 : 7
Zegen

Thema: Een blijde verwachting
Omgezien, (voorbij gezien), zien op Hem, uitzien

Vragen bij de preek:

Kan je meezingen met Maria in haar lofzang, dat de Heere naar je heeft omgezien? Welk moment was dat? Op welke wijze zag God naar jou om?
Mogen (doop)ouders ook ervaren dat God naar hen en hun kind(eren) heeft omgezien?

Wat is de ernstige waarschuwing die klinkt in de lofzang van Maria? Het is voor haar geen belemmering van haar blijde verwachting, maar wel om mensen die aan Christus voorbijzien tot verandering te bewegen.

Hoe is Maria zo verheugd in haar ziel? Wat heeft ze in het Kind dat komen zou gezien? Welke daden heeft God aan haar bewezen?
Welke gave heeft God aan (doop)ouders en hun kind(eren) gegeven?

Waar mogen wij in Advent naar uitzien?

Agenda

2023 maart

 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement
 • Geen evenement

Agenda

maart 2023
april 2023
Geen agenda-item(s) gevonden!
Meer laden