ANBI gegevens

De Hgo heeft een ANBI status. Om dat te behouden moeten we inzicht geven in een aantal gegevens van onze Gemeente. Hieronder de documenten van de diaconie en de kerkrentmeesters