Over kerkdiensten

Welkom in de kerk!

Op zondag en op feestdagen staan de deuren van de kerk open. U bent van harte welkom in onze kerkdiensten:

  • Dorpskerk te  Oosterwolde diensten om 09:30 uur en 14:30 uur
  • Kerk te Noordeinde diensten om 10:00 uur en 14:30 uur

Op feestdagen kunnen de aanvangstijden afwijken. Een actueel overzicht van de komende diensten vindt u hier.

Op de zondag dat er bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvindt, op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag wordt in de kerk te Noordeinde geen dienst gehouden. U bent dan welkom in de erediensten die worden gehouden te Oosterwolde.

Wat gebeurt er tijdens een kerkdienst?

Tijdens een kerkdienst komen we samen om te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. Centraal in de dienst staat de prediking, waarin de dominee het gelezen Bijbelgedeelte behandelt. Op verschillende momenten in het jaar zijn er bijzondere kerkdiensten waarin de Heilige Doop wordt bediend, het Heilig Avondmaal wordt gevierd, gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen of ambtsdragers bevestigd worden. Ook worden er aangepaste diensten gehouden voor andersbegaafden.

Hoe ziet een kerkdienst eruit?

Overzicht orde van dienst (liturgie):

1. Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst
2. Gemeentezang (voorzang)
3. Stil gebed
4. Votum en zegengroet
5. Gemeentezang
6. Lezing van de wet / geloofsbelijdenis
7. Gemeentezang
8. Gebed
9. Schriftlezing
10. Gemeentezang en collecte
11. Prediking
12. Gemeentezang
13. Gebed (inclusief voorbede)
14. Gemeentezang en extra collecte
15. Zegen

Voorafgaand aan en na afloop van de dienst is er het consistoriegebed.
Voorafgaand aan de dienst wordt ’s morgens de schoolpsalm gezongen (i.v.m. verbondenheid kerk en school) en ’s middags wordt voorafgaand aan de dienst een psalm of gezang gezongen.

Tijdens de dienst worden, behalve de enige gezangen achter de psalmen, geen gezangen gezongen. De psalmen (berijming 1773) worden in de dienst niet-ritmisch gezongen.

Oppas

Tijdens de kerkdiensten in de Dorpskerk is er voor de allerkleinsten kinderoppas in ’t Leerhuus. In de kerk in Noordeinde is geen kinderoppas. Zie hier meer informatie over de oppas.

Kerkdiensten meekijken of -luisteren

Met de kerkdiensten uit de Dorpskerk kunt u live meekijken en -luisteren. Klik hier om naar een live-uitzending te gaan of klik hier om een kerkdienst op een later moment te volgen.